Hva betyr det å kjøpe bolig med selvskyldnerkausjon? 

Hjem > Bad og bolig bloggen

Hva betyr det å kjøpe bolig med selvskyldnerkausjon?

Enkelt sagt betyr det å kjøpe bolig med selvskyldnerkausjon at man har noen som garanterer at ens gjeld vil bli nedbetalt (https://zenfinans.no/hva-er-selvskyldnerkausjon/). I den sammenheng åpnes det muligheter for de som ikke har mulighet til å kjøpe bolig selv, for eksempel ved at man ikke oppfyller alle lånekravene. 

Før du gyver deg løs på å kjøpe ny bolig – enten for å starte et nytt oppussingsprosjekt, eller fordi du har flyttetrang – anbefaler vi at du lærer litt mer om hva selvskyldnerkausjon er, dets forskjeller fra vanlig kausjon, og hvordan man skiller mellom disse. 

Hva er kausjon?

Kausjon er et juridisk begrep, som betyr at det er noen som garanterer for andres gjeld (https://jusinfo.no/pengekravsrett/kausjon/hva-er-kausjon/). Sikkerhet stilles ofte for å sikre lån, for eksempel er det ikke uvanlig at private boliglån sikres på denne måten. 

Hovedskyldneren (som faktisk er ansvarlig for lånet) og kausjonisten er solidarisk ansvarlige overfor kreditor, det vil si at kreditor kan kreve hele beløpet fra en av debitorene. Siden det er hovedskyldneren som faktisk skal betale gjelden, må kreditor først forsøke å få betaling fra ham, men dette vil variere etter innsatsen han må gjøre før han kan henvende seg til kausjonisten.

Hva er forskjellen på kausjon og selvskyldnerkausjon?

Med selvskyldnerkausjon kan en kreditor saksøke kausjonisten så snart et forsøk på å kreve inn penger fra hovedskyldneren mislykkes, uansett om vedkommende faktisk betaler eller ikke. Man kan derfor si at kausjonisten garanterer både for skyldnerens evne og vilje til å betale. 

Ved kausjon er det tvert imot kun solvensgarantier. Her må kreditor før han kan saksøke kausjonisten, ta visse grep for å få hovedskyldneren til å betale, for å gjøre det klart at han ikke er i stand til å gjøre opp selv. 

Kausjonisten har derfor et større personlig ansvar overfor hovedskyldneren ved selvskyldnerkausjon.

Hvordan skiller man mellom disse? 

Eksistensen av en obligasjon eller en enkel garanti skal avgjøres ved tolkning av avtalen mellom kausjonisten og kreditor. Med mindre annet er avtalt, skal man anta at det er en vanlig kausjon.

Dersom kausjonisten har måttet betale hele eller deler av gjelden, vil han eller hun først måtte inndrive hoveddebitor og gi godtgjørelser (dersom hovedmannen ikke kan betale) for alle andre garantier.

Hvis man ser på saken i sin helhet, så er det altså mange likheter mellom vanlig kausjon og selvskyldnerkausjon; de gir begge utvidede muligheter for folk som ikke oppfyller lånekrav alene. Men sistnevnte medfører også mer ansvar på kausjonisten sin side.